fbpx

Mijn naam is Sandra van der Heijden 
door intimi ook Moos genoemd 

Algemene vuistregels voor tekstschrijven

Wil jij de lezer voor je winnen? Hou dan rekening met een aantal vaste vuistregels die gebruikt worden bij het schrijven van (online) teksten.

Actieve stijl

Woorden als kunnen, worden en zullen zijn niet fout. Ze maken een tekst vaak onpersoonlijk en omslachtig. Daarbij staat ook het onderwerp vaker op de achtergrond. Wil je de lezer aansporen en oproepen tot actie, dan past een actieve schrijfstijl beter in de tekst. Lijdende zinnen kun je vaak herschrijven door van perspectief te veranderen.
Voorbeeld: Neem contact met ons op, dan kunnen we mogelijk een passende offerte maken. Of Neem contact met ons op en wij maken een passende offerte.

Vermijd te lange zinnen

Als je teveel informatie in 1 zin zet, dan maakt dat de zin moeilijker te begrijpen is. Hak de zin in stukken. Of herschik de woorden, zodat de woorden die bij elkaar horen dicht bij elkaar komen te staan. Afwisseling van korte en lange zinnen maakt de tekst aantrekkelijker. Verdiep je in je doelgroep Hou bij het schrijven altijd rekening met leeftijd, taalniveau, regio, kennis van en interesse in het onderwerp. Het helpt vaak om tijdens het schrijven even afstand van je tekst te nemen en op de stoel van de lezer te gaan zitten.

Vermijd jargon

Jargon is een uitstekend middel om een scheiding aan te brengen tussen leken en mensen met dezelfde kennis. Onder vakgenoten is het gebruik van jargon prima, maar de bezoeker van jouw website of lezer van je nieuwsbrief willen graag begrijpelijke taal lezen. Gebruik je vaktermen, leg dan uit wat ze betekenen.

Schrijf bondig en helder

Wees relevant, houd je tekst concreet, schrijf bondig en helder. Lees de tekst meerdere keren door en haal de spelfouten eruit. Laat de tekst ook door een ander lezen. Begrijpt de ander wat jij wilt zeggen?

Oubollig

Woorden als ‘derhalve’ , ‘inzake’ en ‘welke’ geven een tekst iets oubolligs. Spreek direct je doelgroep aan en wees duidelijk.
Voorbeeld: ‘Naar aanleiding van uw brief gedateerd 3 juli 2017 inzake ….. bericht ik u het volgende.’ Of ‘Hartelijk dank voor uw brief van 3 juli 2017 waarin u aangaf…..’

Groet,
Sandra

Mijn opleiding

Mijn websites

Mijn werkervaring

Copyright © 2021 - website ontwikkeling - Basis Works